Oplysningspligt


Som led i indgåelsen af en aftale om arbejde, behandler Hov Anlægs- og Entreprenørfirma ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Hov Anlægs- og Entreprenørfirma ApS er såkaldt ”dataansvarlig”.

Vores kontaktoplysninger er:
Hov Anlægs- og Entreprenørfirma ApS, Lemmestrupvej 31, 8300 Odder, cvr. 29206082
Telefon 2876 4858, mail ph@hov-ae.dk og ch@hov-ae.dk.


Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne korrespondere med dig mht. tilbudsgivning mv samt fakturering ved slut udførsel af vores arbejde hos dig. Vores oplysninger om dig vil være: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.


Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.


Hov Anlægs- og Entreprenørfirma ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav.


Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Hov Anlægs- og Entreprenørfirma ApS behandler om dig: 


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Hov Anlægs- og Entreprenørfirma ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.


Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail ch@hov-ae.dk.